CRM

Pełna i kompletna informacja o Twoich klientach.

Essential

10 Euro
pre month
Get started Essential
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Dopuszczalna liczba użytkowników
3
Dopuszczalna liczba instancji
1
Dostępne pola dodatkowe
Included in Essential
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie procesem sprzedaży
FeatureIncluded
Dostępne procesy
Included in Essential
Dopuszczalna liczba procesów
1
Dostępne działania procesowe
Included in Essential
Dopuszczalna liczba działań procesowych
200
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dostępne kontakty
Included in Essential
Dopuszczalna liczba kontaktów
200
Dostępne konta (organizacje, firmy ...)
Included in Essential
Dopuszczalna liczba kont (organizacje, firmy ...)
200
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Included in Essential
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
100
Dostępne Webhooks
Included in Essential
Dostępne integracje (apps)
Included in Essential
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Essential
Poziom supportu
Email

Advanced

4 EuropreUżytkownik
pre month
Get started Advanced
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Dopuszczalna liczba użytkowników
1
Dopuszczalna liczba instancji
1
Dostępne pola dodatkowe
Included in Advanced
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie procesem sprzedaży
FeatureIncluded
Dostępne procesy
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba procesów
1
Dostępne działania procesowe
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba działań procesowych
3000
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dostępne kontakty
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba kontaktów
Dostępne konta (organizacje, firmy ...)
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba kont (organizacje, firmy ...)
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
100
Dostępne Webhooks
Included in Advanced
Dostępne integracje (apps)
Included in Advanced
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Advanced
Poziom supportu
Email

Professional

8 EuropreUżytkownik
pre month
Get started Professional
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Dopuszczalna liczba użytkowników
Dopuszczalna liczba instancji
Dostępne pola dodatkowe
Included in Professional
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie procesem sprzedaży
FeatureIncluded
Dostępne procesy
Included in Professional
Dopuszczalna liczba procesów
Dostępne działania procesowe
Included in Professional
Dopuszczalna liczba działań procesowych
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dostępne kontakty
Included in Professional
Dopuszczalna liczba kontaktów
Dostępne konta (organizacje, firmy ...)
Included in Professional
Dopuszczalna liczba kont (organizacje, firmy ...)
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Included in Professional
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
100
Dostępne Webhooks
Included in Professional
Dostępne integracje (apps)
Included in Professional
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Professional
Poziom supportu
Email

Enterprise

20 EuropreUżytkownik
pre month
Get started Enterprise
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Dopuszczalna liczba użytkowników
Dopuszczalna liczba instancji
1
Dostępne pola dodatkowe
Included in Enterprise
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie procesem sprzedaży
FeatureIncluded
Dostępne procesy
Included in Enterprise
Dopuszczalna liczba procesów
1
Dostępne działania procesowe
Included in Enterprise
Dopuszczalna liczba działań procesowych
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dostępne kontakty
Included in Enterprise
Dopuszczalna liczba kontaktów
Dostępne konta (organizacje, firmy ...)
Included in Enterprise
Dopuszczalna liczba kont (organizacje, firmy ...)
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Included in Enterprise
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
100
Dostępne Webhooks
Included in Enterprise
Dostępne integracje (apps)
Included in Enterprise
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Enterprise
Poziom supportu
Email