Logistyka (produkty)

Essential

0 Europre
pre month
Get started Essential
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Dopuszczalna liczba instancji
1
Dopuszczalna liczba użytkowników
1
Obsługa pól dodatkowych
Included in Essential
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dopuszczalna liczba produktów
Dostępne produkty
Included in Essential
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Not included in Essential
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
Not included in Essential
Dostępne Webhooks
Not included in Essential
Dostępne integracje (apps)
Included in Essential
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Essential
Poziom supportu
Email
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Dopuszczalna liczba instancji
1
Dopuszczalna liczba użytkowników
1
Obsługa pól dodatkowych
Included in Advanced
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dopuszczalna liczba produktów
Dostępne produkty
Included in Advanced
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
100
Dostępne Webhooks
Included in Advanced
Dostępne integracje (apps)
Included in Advanced
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Advanced
Poziom supportu
Email