PIM (Inform. o produktach)

Essential

10 Euro
pre month
Get started Essential
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Obsługa pól dodatkowych
Included in Essential
Dopuszczalna liczba użytkowników
3
Dopuszczalna liczba instancji
1
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dostępne produkty
Included in Essential
Dopuszczalna liczba produktów
30
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Not included in Essential
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
100
Dostępne Webhooks
Included in Essential
Dostępne integracje (apps)
Included in Essential
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Essential
Poziom supportu
Email
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Obsługa pól dodatkowych
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba użytkowników
Dopuszczalna liczba instancji
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dostępne produkty
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba produktów
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
100
Dostępne Webhooks
Included in Advanced
Dostępne integracje (apps)
Included in Advanced
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Advanced
Poziom supportu
Email