Ofertowanie

Essential

10 Euro
pre month
Get started Essential
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Dopuszczalna ilość instancji
1
Can use custom fields
Included in Essential
Dopuszczalna ilość członków zespołu
5
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dostępne kontakty
Included in Essential
Dopuszczalna liczba kontaktów
100
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Not included in Essential
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
Not included in Essential
Dostępne Webhooks
Not included in Essential
Dostępne integracje (apps)
Included in Essential
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Essential
Poziom supportu
Email
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Dopuszczalna ilość instancji
Can use custom fields
Not included in Advanced
Dopuszczalna ilość członków zespołu
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dostępne kontakty
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba kontaktów
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Included in Advanced
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
100
Dostępne Webhooks
Included in Advanced
Dostępne integracje (apps)
Included in Advanced
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Advanced
Poziom supportu
Email, Chat
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Dopuszczalna ilość instancji
Can use custom fields
Included in Professional
Dopuszczalna ilość członków zespołu
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dostępne kontakty
Included in Professional
Dopuszczalna liczba kontaktów
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Included in Professional
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
100
Dostępne Webhooks
Included in Professional
Dostępne integracje (apps)
Included in Professional
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Not included in Professional
Poziom supportu
Email, Chat, Telefon
FeatureIncluded
Ogólne
FeatureIncluded
Dopuszczalna ilość instancji
Can use custom fields
Included in Enterprise
Dopuszczalna ilość członków zespołu
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu
Zarządzanie danymi
FeatureIncluded
Dostępne kontakty
Included in Enterprise
Dopuszczalna liczba kontaktów
Pozostałe
FeatureIncluded
Dostępne API
Included in Enterprise
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę)
100
Dostępne Webhooks
Included in Enterprise
Dostępne integracje (apps)
Included in Enterprise
Ilosć dostępnych integracji (apps)
3
Instalacja na osobnym serwerze
Included in Enterprise
Poziom supportu
Email, Chat, Telefon